کد: 97

26 هکتار معدن سنگ

مشخصات

1397/07/26

وضعیت فروشی
منطقه نامشخص
کاربری صنعتی
قیمت (تومان) 4,500,000,000

26 هکتار معدن سنگ گرانیت با مجوزات لازمه،3 عدد چشمه، 1 جلد سند شش دانگ، 1 میلیارد ونیم وام 4 درصد،