کد: 98

2 ونیم هکتار گاوداری مجهز

مشخصات

1398/01/14

وضعیت فروشی
منطقه سهیلیه
کاربری گاوداری و مرغ داری
قیمت (تومان) 0

گاوداری مورد نظر به مساحت 2 ونیم هکتار، 5 جلد سند شش دانگ، چاه عمیق 220 متری با مجوز، 1000 متر ویلا دوبلکس، 150 امپر برق، 200 امپر برق اظطراری، 7 عدد کنتور گاز، 7000 متر پایان کار، با تجهیزات کامل و مجهز