کد: 96

118 هکتار زمین کشاورزی

مشخصات

1398/01/14

وضعیت نامشخص
منطقه نامشخص
کاربری زمین و اراضی کشاورزی
قیمت (تومان) 0

ملک مورد نظر به مساحت 118 هکتار، 8 جلد سند شش دانگ، 3 حلقه چاه عمیق با مجوز،زیرکشت،واقع در شهرستان ساوجبلاغ