کد: 367

1000مترباغ سهیلیه

مشخصات

1398/01/17

وضعیت فروشی
منطقه سهیلیه
کاربری باغ و باغچه
قیمت (تومان) 520,000,000

باغ موردنظربه مساحت1000مترکه دارای درختان مثمروبه صورت4دیواری بوده این ملک واقع درمنطقه زیبای سهیلیه میباشد.

09123668003

09122621175