کد: 101

2500 هکتلر زمین صنعتی

مشخصات

1398/01/14

وضعیت فروشی
منطقه نامشخص
کاربری صنعتی
قیمت (تومان) 0

ملک مورد نظر به مساحت 2500 هکتار، 110 کیلومتری تهران، دارای 2 قنات در محوطه ی زمین، دارای 18 حلقه چاه 8 اینچ، و2 استخر سیمانی، مجوز احداث یک حلقه چاه دیگر، دارای شش عدد چشمه درون زمین با توجیه فنی، مجوز اب معدنی، دارای 12 هکتار باغ از قبیل انار، هشت هزار اصله درخت بادام، وسه هزار اصله درخت گردو، دارای 2 موتور اب برقی با ظرفیت ابرسانی به 80 هکتار زمین، دارای 7 کیلومتر بر در دو طرف جاده، قابلیت احداث کارخانه اب معدنی، ومجتمع خدمات رفاهی وپمپ بنزین، دارای سند شش دانگی دفترچه ای،