سپرده های موجود

6000 متر کارخانه صنعتی

6000 متر کارخانه ماشین سازی با سوله ای به مساحت 2555 متر، مساحت ساختمانهای اداری 1200 متر مربع، انبار سر پوشیده 300 متر مربع، مکان ژنراتور و کمپرسور 50 متر مربع، جرثقیل 10 تن 1 دستگاه و 5 تن 2 دستگاه،...

نامشخص
فروشی
1396/04/02

2500 هکتلر زمین صنعتی

ملک مورد نظر به مساحت 2500 هکتار، 110 کیلومتری تهران، دارای 2 قنات در محوطه ی زمین، دارای 18 حلقه چاه 8 اینچ، و2 استخر سیمانی، مجوز احداث یک حلقه چاه دیگر، دارای شش عدد چشمه درون زمین با توجیه فنی، مج...

نامشخص
فروشی
1396/04/02

26 هکتار معدن سنگ

26 هکتار معدن سنگ گرانیت با مجوزات لازمه،3 عدد چشمه، 1 جلد سند شش دانگ، 1 میلیارد ونیم وام 4 درصد،...

نامشخص
فروشی
1396/04/02

پیشنهادهای ویژه