سپرده های موجود

باغ سهیلیه

باغ 4 دیواری به مساحت 1000 متر با درختان سر حال، سهیلیه کرج...

نامشخص
اجاره
1395/11/30

باغچه سند دار

باغچه سند دار چهار دیواری باغچه سند شش دانگ دفتر چه ای با مساحت ۶۰۰ متر به صورت چهار دیواری با انواع درختان میوه ، محیط اطراف ویلا ساری شده ، دسترسی عالی ، قابلیت دسترسی به امکانات ، منطقه فوق العاده ...

سهیلیه
فروشی
1395/09/29

400 متر باغ4 دیواری سهیلیه

باغ 4 دیواری به مساحت 400 متر،انواع درختان میوه، براسفالت ۲نبش، دسترسی فوق العاده عالی، اطراف ویلا سازی شده ومنطقه غیر بومی، مناسب برای ساخت ویلا...

سهیلیه
فروشی
1395/09/28

600متر باغ شهرکی سهیلیه

باغ به مساحت 600 متر سند دار، اب، کنتور برق، نگهبانی 24 ساعته، دسترسی عالی، منطقه تهرانی نشین، مناسب برای ساخت ویلا....

سهیلیه
فروشی
1395/09/28

1200 مترباغ میوه 4 دیواری سهیلیه

باغی به مساحت 1200 متر 4 دیواری، قابلیت دسترسی به تمام امکانات، مناسب برای ساخت ویلا، انواع درختان میوه_دسترسی فوق العاده عالی....

سهیلیه
فروشی
1395/09/28

1200 مترباغ4 دیواری سهیلیه

باغ 4 دیواری به متراژ 1200 متر به صورت مجموعه شهرکی،انواع درختان میوه، نگهبانی 24 ساعته، اطراف ویلا سازی شده، امکانات در دسترس، مناسب برای ساخت ویلا...

سهیلیه
فروشی
1395/09/28

1000 متر باغچه سند 6 دانگ زعفرانیه

باغچه مورد نظر به مساحت 1000 متر، دارای چاه اب اختصاصی، سند 6 دانگ، انباری، استخر میباشد....

زعفرانیه
فروشی
1395/09/28

1000 متر باغچه زعفرانیه

باغچه مورد نظر به مساحت 1000 به صورت 4 دیواری ، سند6 دانگ، 30 متر اتاق سرایداری، دارای امکانات برق وگاز،...

زعفرانیه
فروشی
1395/09/28

2400 متر باغ سنددار سهیلیه

باغ ۴دیواری سنددار به مساحت 2400 متر با انواع درختان سرحال، به صورت مجموعه شهرکی، نگهبانی 24 ساعته، اب، کنتور برق، دسترسی عالی، منطقه ای ارام وسرسبز و غیربومی، مناسب برای ساخت ویلا....

سهیلیه
فروشی
1395/09/28

7800 مترباغ مناسب برای قطعه کردن

باغ به مساحت 7800 متر4 دیواری شده با مجوز_2نبش،2 جلد سند شش دانگ، بر اسفالت، دسترسی فوق العاده عالی، اب، برق، گاز، بالا سرملک قرار دارد، انواع درختان میوه، هفته ای 12 ساعت اب هفتگی، مناسب برا احداث مج...

سهیلیه
فروشی
1395/09/28

باغ سنددارسهیلیه

باغ 4 دیواری به مساحت 3000 متر، سند 6 دانگ، اب، برق، گاز به صورت قانونی، مجوز احداث بنا واستخر، انواع درختان میوه، دسترسی فوق العاده عالی، تمام مسیبر اسفالت، اطراف ویلا سازی، منطقه ویلایی وتهرانی نشین...

سهیلیه
فروشی
1395/09/28

1680 متر، چهارباغ

زمینی به مساحت 1680 متر 2 طرف دیوار، سند شش دانگ، اطراف ویلا سازی شده، منطقه تهرانی نشین، دسترسی به تمام امکانات، در یکی از بهترین مناطق چهارباغ...

چهار باغ
فروشی
1395/09/28

پیشنهادهای ویژه