سپرده های موجود

زمین طاووسیه

ویلا به مساحت 1000 متر، سند شش دانگ، 120 مر بنای لوکس، اب، برق، گاز، محوطه سازی، واقع در طاووسیه کرج...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

زمین طاووسیه

زمین به مساحت 1000 متر اماده برای ساخت ویلا واقع در طاووسیه...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

ویلا کردان

ویلا به مساحت 1000 متر، 220 متر بنا، انواع درختان میوه، محوطه سازی، اب، برق، گاز، سند شش دانگ، واقع در کردان کرج...

کردان و کوهسار
اجاره
1395/10/15

باغ سهیلیه

باغ به مساحت 1000 متر 4 دیواری با انواع درختان میوه...

سهیلیه
اجاره
1395/10/15

باغ سهیلیه

ویلا به مساحت 1000 متر، 100 متر بنا، اب وبرق، محوطه سازی، استخر، الاجیق، واقع در سهیلیه کرج...

سهیلیه
اجاره
1395/10/15

زمین زعفرانیه کرج

ویلا به مساحت 1000 متر، 120 متر بنا، اب، برق، گاز، سند شش دانگ، فضاسازی، واقع در زعفرانیه کرج...

زعفرانیه
اجاره
1395/10/07

باغ کردان

باغ 4 دیواری مناسب برای ساخت ویلا واقع در کردان کرج...

کردان و کوهسار
اجاره
1395/10/07

باغ سهیلیه

باغ 4 دیواری به مساحت 400 متر 2 نبش با انواع درختان میوه...

سهیلیه
اجاره
1395/10/07

زمین زعفرانیه

باغ ویلا به مساحت 1000 متر، 140 متر بنا 2 خواب، اب، برق، گاز، سند شش دانگ، واقع در زعفرانیه کرج...

زعفرانیه
نامشخص
1395/10/06

باغ زعفرانیه

قطعه زمین 1000 متری، سند شش دانگ تک برگ، اب، برق، گاز بالا سرملک قرار دارد، اماده برای ساخت، واقع در زعفرانیه کرج...

زعفرانیه
اجاره
1395/10/06

زمین کردان

باغ 4 دیواری به مساحت 780 متر با انواع درختان میوه واقع در کردان کرج...

کردان و کوهسار
اجاره
1395/10/06

باغ سهیلیه

باغ 4 دیواری به مساحت 1000 متر، انواع درختان میوه، سهمیه اب، واقع در سهیلیه...

سهیلیه
اجاره
1395/10/06

پیشنهادهای ویژه